Petter Bae Brandtzæg

Updated on 2016/04/01

Contact: email: pbb at sintef.no  el./or  mob.tlf./cell  +47 9280 6546

Twitter
LinkedIn

AcademiaEdu

SlideShare 

Foto: Gry Karin Stimo

 

 

 

 

 For ENGLISH – press «here» 

Utdanning og arbeidserfaring:

 • Seniorforsker – SINTEFs Human-Computer Interaction (HCI) group.
 • Doktorgrad (Ph.D) i medievitenskap (UiO), hovedfag i Psykologi (NTNU) og masterkurs i Innovation management (BI).
 • Forsket i 15 år på mediebruksmønstre og hvordan nettbruk påvirker sosiale relasjoner, arbeid, innovasjon, samfunnsengasjement og personvern.
 • Gjesteforsker ved New York University (NYU) i 2010.

Foredrag:

Holdt foredrag og keynotes på flere nasjonale og internasjonale konferanser (enkelte er tilgjengelig på SlideShare).  En oppdatert oversikt finnes på Cristin.

Presseoppslag:

Sitert/intervjuet i norsk presse, bla. på Dagrevyen (NRK), Norge i kveld (NRK), Spekter (NRK), TV2 Nyhetskanalen, TV2 God morgen Norge, TV2 Magasinet. Ettermiddagen TV2 og NTB.  Gjest i NRK- progammer som f.eks FBI, Kveldsåpent, Dagsnytt 18, Nitimen, Verdt og vite, Et delikat problem, Norgesglasset , Ekko, Kurer og i Kulturnytt, samt radiokanaler som P4, Radio Norge, Radio Nova og Kanal 24. Sitert og intervjuet i VG, Dagbladet, Aftenposten, A-magasinet m.fl. (Se  Google)

Internasjonal presse:

Intervjuet i den spanske storavisen El País,  BBC News (TV, World have your say), Innovations Report, ACM Tech News, Science Nordic, SumaDiario, Tendencias21, og ScienceDaily.

Publikasjoner:

Publisert i tidsskrifter som Journal of Computer-Mediated Communication, Computers in Human Behavior, New Media & Society og Journalism Practice (sGoogle Scholar. el. Cristin). Enkelte artikler er pensum ved norske universiteter, høyskoler og videregående skoler. De fleste publikasjonene er  åpent tilgjengelig fra min AcademiaEdu profil eller på Research Gate.

 Utvalgte artikler: 

 1. Mainsah, H., Brandtzaeg, P.B., &, Følstad, A. (2016) Bridging the Generational Culture Gap in Youth Civic Engagement through Social Media: Lessons Learnt from Young Designers in Three Civic Organisations. The Journal of Media Innovations, 3(1), 23-40. doi: http://dx.doi.org/10.5617/jmi.v3i1.2724  (Open Access).
 2. Brandtzaeg, P.B., Haugestveit, I.M., Lüders, M.,& Følstad, A. (2016). How Should Organizations Adapt to Youth Civic Engagement in Social Media? A Lead User Approach. Interacting with Computers, 28(5), 664-679 doi: 10.1093/iwc/iwv04
 3. Brandtzaeg, P.B. (2016). Social Media Natives: The Relationship between Young Peoples’ Media User Type and their Media Use at School (pp. 149-162), in E. Elstad (Ed.). Digital expectations and experiences in education, SENSE Publishers, Boston, MA. ISBN: 978-94-6300-646-0
 4. Brandtzaeg, P.B. Følstad, A., Mainsah,H. (2016). «Concevoir pour l’engagement citoyen des jeunes sur les réseaux sociaux». Recueil de documents, Programme international de formation aux droits humains, Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains /  International Centre for Human Rights Education, Montréal, QC, Canada
 5. Brandtzaeg, P.B. (2015, online first).  Facebook is no «great equalizer»: A big data approach to gender differences in civic engagement across countriesSocial Science Computer Review. doi:10.1177/0894439315605806
 6. Brandtzaeg, P.B., Lüders, M., Spangenberg, J., Rath-Wiggins, L., & Følstad, A. (2016). Emerging journalistic verification practices concerning social media. Journalism Practice, 10(3), 323-342:   http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2015.1020331 (Open Access)
 7. Lüders, M., & Brandtzaeg, P.B. (2014, online first). ‘My children tell me it’s so simple’ – A mixed-methods approach to understand older non-users’ perceptions of social networking sites. New Media & Society.
 8. Brandtzaeg, P.B., & Haugstveit, I.M. (2014). Facebook Likes: A Study of Liking Practices for Humanitarian Causes. International Journal of Web Based Communities, 10(3), 258 – 279.
 9. Brandtzaeg, P.B. (2014, July 17-19). Towards high-speed social relationships – A longitudinal study of Facebook use. In Proceedings of the IADIS International Conferences on Web Based Communities and Social Media 2014: Lisbon, Portugal, IADIS Press. ISBN 978-989-8704-11-5. pp. 86-96.
 10. Brandtzaeg, P.B., Lüders, M., Spangenberg, J., Rath-Wiggins, L., & Følstad, A. (2014, April, 24-25). Social media as a trustworthy news source: Exploring journalists’ working practices concerning social media. The International Symposium on Media Innovations. 2014. Oslo. [Awarded as the Conference Best Paper].
 11. Brandtzaeg, P.B. (2012). Social networking sites: their users and social implications – a longitudinal study. Journal of Computer-Mediated Communication, 17(4), 467-488. (Open Access).
 12. Brandtzaeg, P.B., Følstad, A., Mainsah, H.(2012, July, 19-21.).  Designing for youth civic engagement in social media. In Proceedings of the IADIS  International Conference of Web Based Communities and Social Media, Lisbon, Portugal. ISBN 978-972-8939-72-4. pp. 65 -73 [Awarded as the Conference Best Paper].
 13. Karahasanović, A., Brandtzaeg, P.B., Lüders, M., Pelt, M., & Van Den Broeck, M. (2012, July 19-21). Designing collaborative writing applications for children. In Proceedings of the IADIS International Conferences on Web Based Communities and Social Media, Lisbon, Portugal. ISBN 978-972-8939-72-4. pp. 3-13.
 14. Brandtzaeg, P.B. (2012). Understanding cyber behavior in Europe (pp.  1234-1249). In Yan, Z (Ed). Encyclopedia of Cyber Behavior. IGI Global. Albany NY. USA.
 15. Pettersen, L., & Brandtzaeg, P. B. (2012). Privacy challenges in Enterprise 2.0. Selected Papers of Internet Research, 2. Available at  <http://spir.aoir.org/index.php/spir/article/view/14>. (Open Access)
 16. Endestad, T., Heim, J. Kaare, B., Torgersen, L., & Brandtzæg, P.B. (2011). Media User Types among Young Children and Social DisplacementNordicom Review, 1(30), 17-30.
 17. Brandtzaeg, P.B,. Heim, J., & Karahasanovic, A (2011). Understanding the new digital divide – A typology of Internet users in Europe.  International Journal of Human Computer Studies69(3), 123-138. < Most cited International Journal of Human Computer Studies articles>
 18. Brandtzaeg, P.B., & Heim, J. (2011). A Typology of  Social Networking Sites Users. International Journal of Web Based Communities, 7(1), 28-51.
 19. Brandtzaeg, P.B., Lüders, M., & Skjetne, J. H. (2010). Too many Facebook “friends”? Content sharing and sociability versus the need for privacy in social network sites. International Journal of Human-Computer Interaction, 26(11), 1006-1030.
 20. Brandtzaeg, P. B. (2010). Towards a unified Media-User Typology (MUT): A meta-analysis and review of the research literature on media-user typologies. Computers in Human Behavior, 26(5),940-956.
 21. Brandtzaeg, P.B., Heim, J., & Kaare, B. (2010). Bridging and Bonding in Social Network Sites – Investigating Family-Based Capital. International Journal of Web Based Communities, 6(3), 231-353. [Awarded as one of 10 best articles from the 10 years of Int. Journal of Web-Based communities]. (Open Access)
 22. Brandtzaeg, P.B., & Heim, J. (2009, 19-24 July). Why people use social networking sites. In  A.A. Ozok and P. Zaphiris (Eds.): Proceedings of the HCI International. San Diego, CA. Online Communities, LNCS. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 143–152.
 23. Brandtzaeg, P.B., Staksrud, E., Hagen, I., & Wold, T. (2009). Norwegian children’s experiences of cyberbullying in different technological platforms. Journal of Children and Media, 3(4), 349-365.
 24. Brandtzaeg, P. B., & Heim, J. (2009). Children’s Electronic Gaming Content Preferences and Psychosocial Factors – Is there a connection? Nordicom Review, 30(2), 69-87. (Open Access)
 25. Karahasanović, A., Brandtzaeg, P.B., Vanattenhoven, J. Lievens, B., Nielsen, T. K., & Pierson, J. (2009). Ensuring Etiquette, Trust, and Privacy when developing Web 2.0 Applications. Computer, 42(6), 42-49.
 26. Brandtzaeg, P.B., & Roibás, A.C. (Eds) (2009). Enabling elderly users to create and share self-authored multimedia content. Special Issue of Computers in Human Behavior, 25(3),  597–792.
 27. Karahasanović, A., Brandtzaeg, P.B., Heim, J., Lüders, M., Vermeir, L., Pierson, J., Lievens, B., Vanattenhoven, J., & Jans, G. (2009). Co-Creation and User-Generated Content –  Elderly People’s User Requirements. Computers in Human Behavior, 25(3), 655-679.
 28. Brandtzaeg, P.B. (2009). Privat 2.0. Mot økt åpenhet og ønsket nettsynlighet. [Privacy 2.0. Towards greater openness and desired visibility]. I Heidi Grande Røys (Eds) Delte meninger – Om nettets sosiale side (pp. 194-213). Universitetsforlaget. Oslo (Open Access)
 29. Brandtzaeg, P. B., & Heim, J. (2009). Explaining Participation in Online Communities. In (Eds) Brian Whitworth and Aldo de Moor. Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems (pp. 167-182). Information Science Reference (formerly Idea Group Reference). New York, USA.
 30. Brandtzaeg, P.B., & Lüders, M. (2008). eBorger 2.0. Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon?  SINTEF report  ISBN: 978-82-14-04655-7
 31. Brandtzaeg, P.B., & Lüders, M. (2008). eCitizen 2.0: the Ordinary Citizen as a Supplier of Public-Sector Information. SINTEF report, ISBN: 978-82-14-04655-7.
 32. Brandtzaeg, P.B., & Heim, J. (2008). ”Jeg liker ikke voldsspill” – En studie av norske barns spillinnholdspreferanser og psykososiale faktorer. Nordicom Information, 30(1), 77-85.
 33. Verde, 0., Karahasanović, A., Bruynooghe, B., Van Herreweghe, H., Van Den Broeck, M., Brandtzaeg, P.B.,  Vermeir, L., Vanattenhoven, J. (2008, October 13-15). Talhonia: empowering collaborative storytelling. NEM Summit – Towards Future Media Internet. Palais du Grand Large – Saint-Malo, France. Eurescom – the European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications – GmbH. ISBN: 9783000259784
 34. Brandtzaeg, P.B., Heim, J., & Kaare, B.H.  (2008, 8-10, July). A study of user motivation and family-based capital among online community users in Norway. In Piet Kommers et al. (Eds.) Proceedings of the IADIS International Conference of Web-Based ComPmunities. Amsterdam, Netherlands. IADIS press, pp. 21-30, 8-10, ISBN: 978-972-8924-65-2. [Awarded as the Conference Best Paper].
 35. Følstad, A., Brandtzaeg, P.B., & Heim, J. (2008, 9-12. April).The Impact of End-user Characteristics on End-users’ Experience of e-Government Services for the General Public. In P. Kommers & P. Isaias (Eds.) Proceedings of the IADIS international conference e-Society, Algarve, Portugal, IADIS Press, pp. 9-15. ISBN: 978-972-8924-55-3.
 36. Heim, J., Karahasanović, A., Brandtzaeg, P.B (2008). Capturing user requirements and feedback for Web 2.0 applications by a norm-based questionnaire toolset. In the proceedings of new approaches to requirements elicitation. NordiCHI’08 workshop: New approaches to requirements elicitation. TAPIR, Trondheim, pp. 25-32. ISBN 978-82-519-2394-1
 37. Obrist, M., Geerts, D., Brandtzaeg, P. B., and Tscheligi, M. (2008, April 05 – 10). Design for creating, uploading and sharing user generated content. In CHI ’08 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Florence, Italy, ACM, New York, pp. 2391-2394. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1358628.1358692
 38. Geerts, D., Obrist, M., Tscheligi, M., and Brandtzaeg, P. B. (2007, April 28 – May 03). Supporting non-professional users in the new media landscape. In CHI ’07 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, San Jose, CA, USA. ACM, New York,pp. 2849-2852. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1240866.1241093
 39. Heim, J., Brandtzaeg, P. B., Endestad, T., Kaare, B. H., & Torgersen, L. (2007). Children’s Usage of Media Technologies and Psychosocial Factors. New Media & Society, 9(3), 425-454.
 40. Kaare, B. H., Brandtzaeg, P. B., Endestad, T., & Heim, J. (2007). In the Borderland Between Family orientation and Peer-culture: The Use of Communication Technologies among Norwegian Tweens. New Media & Society, 9(4), 603-624.

Kronikker i aviser og magasiner:

 

 1. Brandtzæg, P.B. (2016). Anonymitet på Twitter – mot flokken på Facebook! Kronikk i Aftenposten. 30.06.2016
 2. Brekke, T. Brandtzæg, P.B. mfl. (2016). Åpen tilgang er vårt akademiske ansvar– Kronikk i Aftenposten. 14.06.2016 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Apen-tilgang-er-vart-akademiske-ansvar-399251b.html 
 3. Brandtzæg, P.B (2014). «Når de unge svikter de sosiale mediene». Kronikk på NRK Beta 15.09.2014: https://nrkbeta.no/2014/09/15/nar-de-unge-svikter-de-sosiale-mediene/ 
 4. Brandtzæg, P.B. (2013). «Tyrkia og Twitter – den eksplosive massen». Kronikk i Aftenposten 13.06.2013: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Tyrkia-og-Twitter—den-eksplosive-massen–7229366.html#.Ubm9pKk6s6U.twitter 
 5. Brandtzæg, P.B. (2012). «Kvinner fører an». Kronikk i Aftenposten den 02.11.2012: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kvinner-forer-an-7035624.html 
 6. Brandtzæg, P.B. (2011). «Anonymitet, et reelt problem for god dialog». Kronikk i Aftenposten, 18.10.2011: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4191574.ece
 7. Brandtzæg, P.B. (2011). «Digital panikk?» VG. 19.01.2011. s.38-39. (kun papir)
 8. Brandtzæg, P.B. (2010). «Tett på katastrofen – Sosiale medier og Haiti». Kronikk i VG. den 27. 01.2010. s.39. (kun papir)
 9. Brandtzæg, P.B. (2009). «Å tvitre en pizza».  Kronikk i Web Magasin, desember, nr. 4(3). s. 4-5.
 10. Brandtzæg, P.B. (2009). «Er privatliv en illusjon?». Kronikk i VG den 07. 09.2009, s. 40-41 (kun papir)
 11. Brandtzæg, P.B. (2009). «Hva er det med Twitter?» Web Magasin, september, nr. 3(3). s. 30-31
 12. Brandtzæg, P.B. (2009). «Problematiske nettregler». Innsikt, januar, nr. 1. s. 80.
 13. Brandtzæg, P.B. (2008). «Kallenavn gir ingen garanti».  Aftenposten, 02.11.2008, del 2. s. 5:  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2748617.ece
 14. Brandtzæg, P.B. (2008). «YouTube smitter ikke!» Innsikt, november, nr. 6. s. 96.
 15. Brandtzæg, P.B. (2008). «Personlig hilsen Jens!»  Kronikk i Morgenbladet, 31.10 – 6.11, årgang 188, nr. 44, s. 19:  http://morgenbladet.no/debatt/2008/personlig_hilsen_jens#.VOtYOS7Vrfc
 16. Brandtzæg, P.B. (2008). «Fortsatt upresist nettvett». Aftenposten, 24. 10.2008. del 2, s.3: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2731044.ece
 17. Brandtzæg, P.B. (2008). «Nettregler uten vett». Aftenposten oktober, del 2, s 5: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2724464.ece
 18. Brandtzæg, P.B. (2008).  «YouTube smitter ikke!» Aftenposten, 26. 09.2008, del 2, s.3: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2676278.ece
 19. Brandtzæg, P.B. (2008).  «Hverdagens teknomareritt». Kronikk i Aftenposten, 03.08.2008, del 2,  s.4:  aftenposten.no/meninger/kronikker/article2572765.ece
 20. Brandtzæg, P.B. (2007). «Kan næringslivet utnytte Facebook og web 2.0?» Rosenkilden, nr 10 årgang 13: s. 12-13:  http://www.rosenkilden.no/ftp/rosenkilden_flashmagasin/2007-10/offline/download.pdf
 21. Brandtzæg, P.B. (2007).  «Er YouTube farlig?» Aftenposten, November 2007. del 2,  s.3:  www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2092568.ece
 22. Brandtzæg, P.B. (2007). «Eldre er ikke på nett».  Kronikk i  VG, Verdens Gang, 24.10.2007, s 55.
 23. Brandtzæg, P.B. (2007). «Staten inn på Facebook». Kronikk i Dagbladet, 13. 10, 2007, s. 48:  dagbladet.no/kultur/2007/10/13/514923.html
 24. Brandtzæg, P.B. (2007). «Vi er i ”den lange halen’s tid.”»  Kronikk i Aftenposten, 09.08.2007, del 2, s.4:  aftenposten.no/meninger/kronikker/article1927566.ece
 25. Brandtzæg, P.B. (2007). «Verdiskapning 2.0.» Kronikk i Ny Tid, nr. 23 årgang 55, 15.06 2007. s 30-31:  nytid.no/?sk=urix&id=4183
 26. Brandtzæg, P.B. (2006). «Den avhengige nettgenerasjonen». Forebyggende Fokus2 s.20-22.  http://forebyggende.no/PDF/spillavhengighet.pdf
 27. Brandtzæg, P.B. (2006).  «Digitalt sprang eller digitale barrierer?»  Kronikk i LO Aktuelt, 11.01.2006, s.38-39:  http://frifagbevegelse.no/eneo/eneo.dll?tem=ff_open_archive&id=187747
 28. Brandtzæg, P.B. (2005). «Den nye mediebarndommen».  Aftenposten, 05. 09.2005, s.5. aftenposten.no/meninger/debatt/article1108995.ece
 29. Brandtzæg, P.B. (2005). «Digital dannelse – en nødvendighet!»  Aftenposten, 18. 01. 2005, s.11 www.hoyvis.no/inde2x.asp?strUrl=1001805i&topExpand=1000071&subExpand=
 30. Brandtzæg, P. B. (2004). «Er TV- og dataspill farlig?» Kronikk i Dagbladet, 26. desember (s. 38). (kun papir).
 31. Brandtzæg, P. B., & Heim, J. (2004). «Eldre slår ikke ut nett-tenåringene». Aftenposten Aften, 01.11.2004. (s.26).
 32. Brandtzæg, P. B., & Endestad, T. (2003). «Barn og Medievold – En debatt på villspor!» . Kronikk i Dagbladet, 26.02.2003:  http://www.dagbladet.no/kultur/2003/02/26/362521.html
 33. Brandtzæg, P. B. & Schliemann, T. (2001). «En opera for alle». Debattinnlegg. Aftenposten. 04.08.01.
 34. Følstad, A. Brandtzæg, P.B., & Tyrmi. G. (2001). «Design for alle», Kronikk i Dagbladet, 29.08.2001: dagbladet.no/kultur/2001/08/29/278054.html
 35. Følstad, A., Brandtzæg, P.B., & Skjellaug, B. (2000). «Valg per tast kommer». Kronikk i Dagens Næringsliv. 18. 12. 2000.