Kronikker/opinion pieces

Kronikker i aviser og magasiner:

 1. Brandtzæg, P. B. (2022). Ytringsfrihetskommisjonen burde ha diskutert de teknologiske endringene vi står i. Kommentar i Aftenposten. 29.08.22:   https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dnga7A/ytringsfrihetskommisjonen-burde-ha-diskutert-de-teknologiske-endringene-vi-staar-i
 2. Brandtzæg, P. B. (2022) Er ytringsfrihetens kår egentlig så gode i Norge? Kommentar i Morgenbladet 17.08.22. https://www.morgenbladet.no/aktuelt/kommentar/2022/08/17/er-ytringsfrihetens-kar-egentlig-sa-gode-i-norge
 3. Brandtzæg, P. B. (2022). Resett ble verken relevante, tydelige eller gode nok. Kommentar i Medier24. 22.06.22:https://m24.no/debatt-helge-luras-maria-zahler/resett-ble-verken-relevante-tydelige-eller-gode-nok/501380
 4. Brandtzæg, P.B. (2021). Om ti år har du en robot som venn! Essay i Vårt Land. Desember, 30.12.2021, Essay om hvordan verden vil se ut om ti år. https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2021/12/30/om-ti-ar-har-du-en-robot-som-venn/
 5. Brandtzæg, P.B. (2021). Facebooks metaverse vil gjøre oss enda mer sårbare. Kronikk i Aftenposten. 05.11.2021 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/mrz2E0/facebooks-metaverse-vil-gjoere-oss-enda-mer-saarbare
 6. Brandtzæg, P.B. (2021). Microsofts algoritmer skal ha oss til å se seksualisert innhold. Aftenposten, 19.02.2021 på nett og papir.
 7. Brandtzæg, P. B (2021). «Big tech tyranniet» som målbinder egen president kan få ubehagelige konsekvenser. Kronikk i Medier24. 10.01.2021.
 8. Grøtan. T.O. & Brandtzæg, P.B. (2020). Polarisering i sosiale medier –  ikke så farlig likevel? Kronikk i Adressa 08.11.2020.
 9. Brandtzæg, P.B. & Grøtan, T.O. (2020). Blir angrepet en vekker? Informasjonskrig er enklere, billigere og mer effektfull enn militære operasjoner. Kronikk i Dagsavisen 26.10.2020
 10. Brandtzæg (2020). Saken mot Laila Bertheussen viser til fulle hvor lite privatliv vi har i 2020. Kronikk i Aftenposten 22.09.2020
 11. Brandtzæg (2020). Zuckerbergs monster Vårt Land, 05.07.2020.
 12. Brandtzæg, P.B. & Valen, L. (2020). Vi trenger åpne data for å bekjempe korona. kommentar i Digi.no, 31.03.2020
 13. Brandtzæg, P.B. (2020). Kan Facebook gjøre nok i kampen mot falsk og feilaktig korona-informasjon?  Aftenposten, Kronikk. 19.03.2020
 14. Brandtzæg, P.B. (2020). Selvrapporteringssystem for overvåking av korona må på plass. Nå! Aftenposten kronikk, 15.03.2020
 15. Brandtzæg, P.B. (2020). Informasjonsepidemi på helsen løs. Aftenposten kronikk 13.03.2020:
 16. Brandtzæg, P.B. mfl. (2020).  Påvirket utenlandske aktører det norske valget? Agenda Magasin 28.02.2020
 17. Brandtzæg P.B. m.fl. (2020). Mistenkelige debattanter sprer desinformasjon, skjulersine spor. Kronikk i Dagens næringsliv. 27.02.2020
 18. Brandtzæg, P.B. (2020).  Ytringsfrihetskommisjon uten teknologikompetanse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 17.02.2020
 19. Brandtzæg, P.B. (2019).Innovasjon på guttas premisser. kronikk i Aftenposten 24.11.2019.
 20. Brandtzæg, P.B. (2019). Algoritmene tar kontrollen over oss. Agenda Magasin, 12.11.2019
 21. Brandtzæg, P.B. (2019). System 1 på Facebook. Samtiden, 2(127), s. 32-40
 22. Brandtzæg, P.B. (2009). Sosiale medier – er vi alle blitt labrotter i et kynisk eksperiment? Nytt Norsk Tidsskrift, 02(36), s. 161-168. 
 23. Brandtzæg, P.B. (2019). Facebook lever av å trigge deg. Og når ting går for fort, blir vi dummere og mer impulsive, Kronikk i Aftenposten, s.20-21,  16.06.2019.
 24. Brandtzæg, P. B. (2018). No-platforming i digitaliseringens tidRøyst;Volum 5.(2) s. 22-28.
 25. Brandtzæg, P.B. (2018). Ødeleggende sammenligningskultur på nett. Debattinnlegg  i VG, Verdens Gang  (268) s. 45-46. 29.09.
 26. Brandtzæg, P.B. (2018). Fra vold og porno til skjermavhengighet. Kronikk i VG, Verden Gang. s 32-33. 11.07.2018.
 27. Brandtzæg, P.B. & Følstad, A. (2018). Nettpratrobotene vil endre måten vi kommuniserer med internett. Aftenposten Viten. 28.06.2018
 28. Brandtzæg, P.B. (2018). Hjelp – mobilzombiene kommer! Kronikk i Aftenposten. 14.05.2018.
 29. Brandtzæg, P.B. (2018). Alternative medier i vekst. Kronikk i Dagbladet., s. 30-31. 28.03.2018.
 30. Brandtzæg, P.B. (2018). Vi har mistet kontrollen over dataene om oss selv. Og ikke bare på Facebook! Kronikk i Medier24. 26.03.2018
 31. Brandtzæg, P.B. (2018). Medienes ubehag i det polyfaktuelle samfunn. Minerva, Volum 94.(1) s. 37-43
 32. Brandtzæg, P.B. (2017). 25 år siden vi var sosiale – på ordentlig. Kronikk i Aftenposten. 24.12.2017
 33. Brandtzæg, P.B. (2017). En anmeldelse av nettavisen Resett – Resett med haltende start. Aftenposten. 01.09.2017
 34. Brandtzæg, P.B. (2017). Radikaliseres Norges befolkning på Facebook?    Debattinnlegg i Dagbladet. 11.08.2017
 35. Brandtzæg, P.B., Brekke, T. & Wenaas, L. (2017). Fake Science kommer for fullt. Kronikk i VG. 03.05.2017.
 36. Følstad, A., & Brandtzaeg, P.B. (2017). Engasjer dere heller i debatten om Falske Nyheter. Debattinnlegg i Aftenposten. 09.01.2017.
 37. Brandtzæg, P.B. & Følstad, A. (2017). «Tradisjonelle medier har et delansvar for spredning av falske nyheter«. Kronikk i Aftenposten. 03.01.2017
 38. Følstad, A., & Brandtzæg, P.B. (2017). Hva innebærer «tillit til mediene»?   Kronikk i Medier24. 11.01.2017.
 39. Brandtzæg, P.B. (2016). «Anonymitet på Twitter – mot flokken på Facebook«. Kronikk i Aftenposten. 30.06.2016
 40. Brekke, T. Brandtzæg, P.B. mfl. (2016). «Åpen tilgang er vårt akademiske ansvar«- Kronikk i Aftenposten. 14.06.2016  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Apen-tilgang-er-vart-akademiske-ansvar-399251b.html 
 41. Brandtzæg, P.B (2014). «Når de unge svikter de sosiale mediene». Kronikk på NRK Beta 15.09.2014: https://nrkbeta.no/2014/09/15/nar-de-unge-svikter-de-sosiale-mediene/ 
 42. Brandtzæg, P.B. (2013). «Tyrkia og Twitter – den eksplosive massen». Kronikk i Aftenposten 13.06.2013: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Tyrkia-og-Twitter—den-eksplosive-massen–7229366.html#.Ubm9pKk6s6U.twitter 
 43. Brandtzæg, P.B. (2012). «Kvinner fører an». Kronikk i Aftenposten den 02.11.2012: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kvinner-forer-an-7035624.html 
 44. Brandtzæg, P.B. (2011). «Anonymitet, et reelt problem for god dialog». Kronikk i Aftenposten, 18.10.2011: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Nettanonymitet-et-reeltbrAproblem-for-god-dialog-6282720.html
 45. Brandtzæg, P.B. (2011). «Digital panikk?» VG. 19.01.2011. s.38-39. (kun papir)
 46. Brandtzæg, P.B. (2010). «Tett på katastrofen – Sosiale medier og Haiti». Kronikk i VG. den 27. 01.2010. s.39. (kun papir)
 47. Brandtzæg, P.B. (2009). «Å tvitre en pizza».  Kronikk i Web Magasin, desember, nr. 4(3). s. 4-5.
 48. Brandtzæg, P.B. (2009). «Er privatliv en illusjon?». Kronikk i VG den 07. 09.2009, s. 40-41 (kun papir)
 49. Brandtzæg, P.B. (2009). «Hva er det med Twitter?» Web Magasin, september, nr. 3(3). s. 30-31
 50. Brandtzæg, P.B. (2009). «Problematiske nettregler». Innsikt, januar, nr. 1. s. 80.
 51. Brandtzæg, P.B. (2008). «Kallenavn gir ingen garanti».  Aftenposten, 02.11.2008, del 2. s. 5:  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2748617.ece
 52. Brandtzæg, P.B. (2008). «YouTube smitter ikke!» Innsikt, november, nr. 6. s. 96.
 53. Brandtzæg, P.B. (2008). «Personlig hilsen Jens!»  Kronikk i Morgenbladet, 31.10 – 6.11, årgang 188, nr. 44, s. 19:  http://morgenbladet.no/debatt/2008/personlig_hilsen_jens#.VOtYOS7Vrfc
 54. Brandtzæg, P.B. (2008). «Fortsatt upresist nettvett». Aftenposten, 24. 10.2008. del 2, s.3: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2731044.ece
 55. Brandtzæg, P.B. (2008). «Nettregler uten vett». Aftenposten oktober, del 2, s 5: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2724464.ece
 56. Brandtzæg, P.B. (2008).  «YouTube smitter ikke!» Aftenposten, 26. 09.2008, del 2, s.3: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2676278.ece
 57. Brandtzæg, P.B. (2008).  «Hverdagens teknomareritt». Kronikk i Aftenposten, 03.08.2008, del 2,  s.4
 58. Brandtzæg, P.B. (2007). «Kan næringslivet utnytte Facebook og web 2.0?» Rosenkilden, nr 10 årgang 13: s. 12-13:  http://www.rosenkilden.no/ftp/rosenkilden_flashmagasin/2007-10/offline/download.pdf
 59. Brandtzæg, P.B. (2007).  «Er YouTube farlig?» Aftenposten, November 2007. del 2,  s.3:  www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2092568.ece
 60. Brandtzæg, P.B. (2007). «Eldre er ikke på nett».  Kronikk i  VG, Verdens Gang, 24.10.2007, s 55.
 61. Brandtzæg, P.B. (2007). «Staten inn på Facebook». Kronikk i Dagbladet, 13. 10, 2007, s. 48:  dagbladet.no/kultur/2007/10/13/514923.html
 62. Brandtzæg, P.B. (2007). «Vi er i ”den lange halen’s tid.”»  Kronikk i Aftenposten, 09.08.2007, del 2, s.4:  aftenposten.no/meninger/kronikker/article1927566.ece
 63. Brandtzæg, P.B. (2007). «Verdiskapning 2.0.» Kronikk i Ny Tid, nr. 23 årgang 55, 15.06 2007. s 30-31:  nytid.no/?sk=urix&id=4183
 64. Brandtzæg, P.B. (2006). «Den avhengige nettgenerasjonen». Forebyggende Fokus2 s.20-22.  http://forebyggende.no/PDF/spillavhengighet.pdf
 65. Brandtzæg, P.B. (2006).  «Digitalt sprang eller digitale barrierer?»  Kronikk i LO Aktuelt, 11.01.2006, s.38-39: http://frifagbevegelse.no/mot-et-digitalt-sprang-eller-digitale-barrierer-6.158.41721.7fdbacb66e 
 66. Brandtzæg, P.B. (2005). «Den nye mediebarndommen».  Aftenposten, 05. 09.2005, s.5. aftenposten.no/meninger/debatt/article1108995.ece
 67. Brandtzæg, P.B. (2005). «Digital dannelse – en nødvendighet!»  Aftenposten, 18. 01. 2005, s.11  http://web.archive.org/web/20071221005254/http://www.sintef.no/digitalbarndom/Digital%20dannelse.pdf
 68. Brandtzæg, P. B. (2004). «Er TV- og dataspill farlig?» Kronikk i Dagbladet, 26. desember (s. 38). (kun papir).
 69. Brandtzæg, P. B., & Heim, J. (2004). «Eldre slår ikke ut nett-tenåringene». Aftenposten Aften, 01.11.2004. (s.26).
 70. Brandtzæg, P. B., & Endestad, T. (2003). «Barn og Medievold – En debatt på villspor!» . Kronikk i Dagbladet, 26.02.2003: http://www.dagbladet.no/kultur/2003/02/26/362521.html
 71. Brandtzæg, P. B. & Schliemann, T. (2001). «En opera for alle». Debattinnlegg. Aftenposten. 04.08.01.
 72. Følstad, A. Brandtzæg, P.B., & Tyrmi. G. (2001). «Design for alle», Kronikk i Dagbladet, 29.08.2001: dagbladet.no/kultur/2001/08/29/278054.html
 73. Følstad, A., Brandtzæg, P.B., & Skjellaug, B. (2000). «Valg per tast kommer». Kronikk i Dagens Næringsliv. 18. 12. 2000.
kronikk
Foto: Faksimile fra Aftenposten-kronikk.
Reklame

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s